Chính sách hủy phòng

www.amazinghotel.com.vn

  • Hủy phòng 15 ngày trước ngày nhận phòng, không tính phí hủy
  • Hủy phòng 14 đến 08 ngày trước ngày nhận phòng, phí hủy bằng 100% tiền phòng đêm đầu tiên
  • Hủy phòng 07 ngày trước ngày nhận phòng, tính tiền phòng của cả booking
  • Không đến nhận phòng, tính tiền phòng của cả booking
  • Với giai đoạn cao điểm (các ngày lễ tết theo lịch Việt Nam), hủy phòng 14 ngày trước ngày nhận phòng, tính tiền phòng của cả booking