Thanh toán

www.amazinghotel.com.vn

Toàn bộ giá được quy đổi về tiền Việt Nam Đồng (VND), là giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế GTGT. Khách sạn có quyền điều chỉnh giá khi có sự thay đổi về thuế, phí dịch vụ sửa đổi bổ sung.

Trừ trường hợp các khoản đặt cọc hoặc thanh toán được hai bên thỏa thuận cụ thể, nếu không Khách sạn có quyền hủy tất cả các phòng chưa được đặt cọc tiền.

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin tài khoản dưới đây:

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 BẮC NAM
Tại ngân hàn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Tây
Địa chỉ: Số 197 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tài khoản VND: 4501 – 000 – 7788 – 866

Lưu ý: Tất cả các khoản phí hoặc bất kỳ khấu trừ nào của ngân hàng sẽ do người đặt phòng chi trả.